Bunaltı Sonucu Oluşan Psikolojik Bozukluklar

İnsanlar bazen gerginlik ve bunaltı gibi sorunlar yüzünden kendilerini iş göremeyecek hale getirirler. Bu türden bozukluklar, genellikle, o sırada var olan koşullardan değil daha çok geçmişteki ya da gelecekteki gerçek ya da düşlenmiş deneyimlerden kaynaklanır. Kişi aklına bunları getirerek kendi kendini bunaltıya düşürür.

Bunaltıya karşı konulacak özel teşhis kişinin aşırı bunaltıyı dışa vurma biçimine bağlıdır. Fobiden kaynaklanan bozukluklarda, kişinin kendine özgü bir bunaltı kaynağı vardır. Olumsuz duygular, hastanın korkulan nesne ya da durumdan uzaklaşmak için harcadığı çabalar tarafından denetlenir.

Bir başka bunaltı bozukluğu biçimi de panik nöbetidir. Yani insanların büyük bir bölümünün, yaşamının herhangi bir döneminde yaşadığı apansız, kahredici korku duygusudur. Bir panik nöbetinin ansızın başlayarak yayılmasının tersi, yaygın bunaltı bozukluklarıyla birlikte görülen sürekli gerginlik ya da gerilim durumudur. “Panik atak geçiriyor” dedikleri ise işte bu panik atak nöbetleri geçiren kişilere denir.

Takınaklı zorunlu tepki bozuklukları da, hastanın bunaltısını denetim altına alma çabasını yansıttığı varsayılan, inatla yeniden ortaya çıkan hoş olmayan düşünceleri ya da yinelenen davranışları (ya da her ikisini birden) içerir.